Generalforsamling 20. februar. Vestfjendsskolen, Dåsbjergvej 17 (kontakt Dorthe Clausen for tidspunkt)

Kreds 10ABC er en sammenlægning af tidl. kreds 10A, 10B og 10C

Vi varetager dine interesser i lokalområdet, og er dit bindeled til Børnehaveklasseforeningens Hovedstyrelse.

Kreds 10 Midtjylland er din lokale kreds under Børnehaveklasseforeningen. Her kan du via medlems- og foredragsaftener få inspiration til dagligdagen og komme dialog med andre børnehaveklasseledere. Vi forsøger at finde pædagogiske emner, der er i tråd med tiden, så flest mulige har lyst og interesse i at komme og bakke op om vores arrangementer. Har du en god ide eller et godt emne til en medlemsaften, så kontakt endelig bestyrelsen.

Hvis du er i tvivl om noget, kan vi hjælpe dig med informationer eller anvise dig det sted, hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Vi opfordrer dig til at være med i vores forening, for jo flere vi er, jo stærkere står vi.
Husk at vi er mindretal i skolen og i Danmarks Lærerforening, så vi må stå sammen og hjælpe hinanden hvis du vil høres.
 


Medlemmer af kredsstyrelsen:

Kontaktperson: Dorthe Bundgaard Clausen
Kasserer: Hanne Gaardsted Thorsen

Dorthe Bundgaard Clausen

Tlf. 27 62 50 14
dorthebc@fiberpost.dk

Hanne Gaarsted Thorsen
Tlf. 29 44 16 84
hanne.g.thorsen@gmail.com

Kontaktperson i Hovedstyrelsen
Pia Jessen

Pia Jessen