Kreds 10ABC er en sammenlægning af tidl. kreds 10A, 10B og 10C

Vi varetager dine interesser i lokalområdet, og er dit bindeled til Børnehaveklasseforeningens Hovedstyrelse.

Kreds 10 Midtjylland er din lokale kreds under Børnehaveklasseforeningen. Her kan du via medlems- og foredragsaftener få inspiration til dagligdagen og komme dialog med andre børnehaveklasseledere. Vi forsøger at finde pædagogiske emner, der er i tråd med tiden, så flest mulige har lyst og interesse i at komme og bakke op om vores arrangementer. Har du en god ide eller et godt emne til en medlemsaften, så kontakt endelig bestyrelsen.

Hvis du er i tvivl om noget, kan vi hjælpe dig med informationer eller anvise dig det sted, hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Vi opfordrer dig til at være med i vores forening, for jo flere vi er, jo stærkere står vi.
Husk at vi er mindretal i skolen og i Danmarks Lærerforening, så vi må stå sammen og hjælpe hinanden hvis du vil høres.
 


Medlemmer af kredsstyrelsen:

Kontaktperson: Der er fælles ledelse
Kasserer: Hanne Gaardsted Thorsen

Dorthe Bundgaard Clausen

Vrouevej 8
7800 Skive
Tlf. 27 62 50 14
dorthebc@fiberpost.dk

Hanne Gaarsted Thorsen
Ørumvej 15
7840 Højslev
Tlf. 29 44 16 84
hanne.g.thorsen@gmail.com

Maja Kjeldager
Kirkebyvej 20
Sdr. Nissum
6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 55 38 / 21 84 91 00
Maja.kjeldager@skolekom.dk

Helga Pedersen
Tranebærvej 103, Vind
7500 Holstebro
Tlf. 61 70 14 65
helga.pedersen5skolekom.dk

Jette Skovbo Jensen
Rødemøllevej 14
7660 Bækmarsbro
Tlf. 21 12 44 01
jensens.bjorne@sport.dk
 

Kontaktperson i Hovedstyrelsen
Pia Jessen

Vesterlundvej 107, Nymindegab
6830 Nr. Nebel
pia@jessen.dk