Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bhklf@bhklf.dk