Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bhklf@bhklf.dk Udmeldese kan ske med 1 måneds varsel til en 1 Januar eller til 1 Juli.

For sen udmeldelse koster 100kr i adm. omkostninger.