Kreds 11 består af flg. kommuner: Thisted og Morsø, Jammerbugt og Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland, Aalborg, Frederikshavn, Hjørring og Læsø.

Børnehaveklasseforeningen Nordjyllands Amt er din lokale kreds - en pædagogisk/faglig forening med tilknytning til Danmarks Lærerforening.
Vi arrangerer medlemsmøder, hvor du kan drøfte faglige emner og udveksle erfaringer med andre børnehaveklasseledere - vi arrangerer kurser, forsøger at have ”fingeren på pulsen” og lægge op til pædagogiske emner, der rører sig i tiden.
 

Generalforsamling 2020

 

Invitation til kursusaften

 

Formandens beretning 2019

 

Medlemmer af kredsstyrelsen

Kontaktperson
Lilian Hvas

Tlf. 61 76 40 42
Lilian Hvas

Kasserer
Britta Amdi

Tlf. 40 59 60 16
Britta Amdi

Gitte Højris Mikkelsen
tlf. 29 80 96 14
Gitte Højris Mikkelsen