Kreds 11 består af flg. kommuner: Thisted og Morsø, Jammerbugt og Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland, Aalborg, Frederikshavn, Hjørring og Læsø.

Børnehaveklasseforeningen Nordjyllands Amt er din lokale kreds - en pædagogisk/faglig forening med tilknytning til Danmarks Lærerforening.
Vi arrangerer medlemsmøder, hvor du kan drøfte faglige emner og udveksle erfaringer med andre børnehaveklasseledere - vi arrangerer kurser, forsøger at have ”fingeren på pulsen” og lægge op til pædagogiske emner, der rører sig i tiden.
 

Formandens beretning 2020

 

Medlemmer af kredsstyrelsen

Kontaktperson
Lilian Hvas

Tlf. 61 76 40 42
Lilian Hvas

Kasserer
Britta Amdi

Tlf. 40 59 60 16
Britta Amdi

Tina Langeland
Tina Langeland