Kreds 8 består af flg. kommuner: Vejle, Fredericia, Billund, Vejen, Varde, og Esbjerg

 

Da der ikke er en kredsstyrelse er medlemmer velkommen til at deltage i kreds 7 eller 9 arrangementer og generalforsamlinger (se under deres kredssider)

 

Kontaktperson

Hwnvendelse kan rettes til:  bhklf@bhklf.dk