Vedr. generalforsamling.

Da der pt ikke er en kredsstyrelse er medlemmer velkommen til at deltage i kreds 7 eller 9 arrangementer/generalforsamling. (se under deres kredssider)

 

Kredsen dækker følgende lærerkredse:
Kreds 113: Vejle
Kreds 112: Fredericia
Kreds 105: Billund
Kreds 104: Vejen
Kreds 103: Varde
Kreds 100: Esbjerg

Vi varetager dine interesser i lokalområdet og er dit bindeled til børnehaveklasseforeningens hovedstyrelse. Børnehaveklasseforeningen er en pædagogisk og faglig forening med tilknytning til Danmarks Lærerforening.Vi arrangerer medlemsmøder, hvor du sammen med ligestillede kan drøfte faglige emner, udveksle erfaringer og hente eller give inspiration. Ligeledes arrangerer vi små inspirationskurser, det kan omhandle musik, motorik eller andet. Har du forslag til kurser eller oplæg til medlemsmøder, er du/I meget velkomne til at kontakte en fra kredsstyrelsen.

Er du i tvivl om noget, kan vi hjælpe dig med informationer eller med at finde det rette sted, hvor du kan få svar på dine spørgsmål.
 

Kontaktperson

Der ingen kredsstyrelse pt.
Spørgsmål kan rettets til foreningen  på bhklf@bhklf.dk