Kreds 7 består af flg. kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder, Kolding, Sydsleesvig
Kredsen dækker følgende lærerkredse:
Kreds 91: Sønderborg
Kreds 92: Aabenraa
Kreds 93: Haderslev
Kreds 95: Tønder
Kreds 111: Kolding
Kreds 163: Sydslesvig

Du ønskes velkommen til børnehaveklasseforeningens hjemmeside for Kreds 7 Sønderjylland.

Sønderjyllland er din lokale kreds. Vi varetager dine interesser i lokalområdet og er dit bindeled til børnehaveklasseforeningens hovedstyrelse. Børnehaveklasseforeningen er en pædagogisk og faglig forening med tilknytning til Danmarks Lærerforening.

Vi afholder 2-3 arrangementer om året, hvor du får mulighed for at drøfte faglige emner, udveksle erfaringer og hente eller give inspiration til andre børnehaveklasseledere.

Vi har generalforsamling en gang om året, hvor repræsentanter vælges for en 2-årig periode. Medlemsmøde afholdes ligeledes en gang om året. Her tager vi faglige emner op som f.eks. overenskomst, faghæfte 23 og diverse inspirationskurser.

Har du nogle gode ideer eller er der noget du er i tvivl om, så kontakt en af os fra kredsen. Vi hjælper gerne, hvor vi kan.
 

Medlemmer af kredsstyrelsen
 

Kontaktperson
Jette Rigglesen
Tlf. 29 90 38 05
j.riggelsen@svenet.dk

Kasserer
Lene Rask Lybæk
Tlf. 22 84 27 77
ll@khsk.dk
 


 

Kathe Glader
Tlf. 23 42 28 71
thegladerfamily@familie.tele.dk

Heidi Martensen
Tlf. 22 57 38 50
hpmartensen@gmail.com