Kreds 7 består af flg. kommuner: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder, Kolding, Sydsleesvig
 

Du ønskes velkommen til børnehaveklasseforeningens hjemmeside for Kreds 7 Sønderjylland.

Sønderjyllland er din lokale kreds. Vi varetager dine interesser i lokalområdet og er dit bindeled til børnehaveklasseforeningens hovedstyrelse. Børnehaveklasseforeningen er en pædagogisk og faglig forening med tilknytning til Danmarks Lærerforening.

Vi afholder 2-3 arrangementer om året, hvor du får mulighed for at drøfte faglige emner, udveksle erfaringer og hente eller give inspiration til andre børnehaveklasseledere.

Vi har generalforsamling en gang om året, hvor repræsentanter vælges for en 2-årig periode. Medlemsmøde afholdes ligeledes en gang om året. Her tager vi faglige emner op som f.eks. overenskomst, faghæfte 23 og diverse inspirationskurser.

Har du nogle gode ideer eller er der noget du er i tvivl om, så kontakt en af os fra kredsen. Vi hjælper gerne, hvor vi kan.

 

Se lige her...... Kursus med Lotte Salling
 

Medlemmer af kredsstyrelsen
 
Kontaktperson
Jette Rigglesen
Mail: Jette Riggelsen

Kasserer
Lene Rask Lybæk
Mail: Lene Rask
 
Revisor:
Jytte Abild
 
Revisor suppleant:
Dorte Jørgensen