Generalforsamling 27. februar kl. 17-19, DLF Slagelsesvej i Næstved.(se opslag på Børnehaveklasseledergruppen)

 

Kreds 4 er velkommen til at deltage - huske tilmeldeing

Dette foregår i DLF´s lokaler på Slagelsesvej 14, 4700 Næstved den 27/2 2020 kl. 17-19

Tilmelding er nødvendig da der bliver serveret en sandwich samt en øl/vand.

Sendt tilmeldingen til hejlskovhelle@gmail.com

 

 

Aktiviteter for medlemmerne
Medlemmerne mødes ca. tre gange om året.
Kredsstyrelsen udsender et medlemsblad 2 gange årligt. Bladet indeholder indbydelser til kommende arrangementer, nyt fra bestyrelsen, referater fra møder, gode ideer og nyttige tips.

Kreds 5: Storstrøm Nord

Kreds 60: Faxe og Vordingborg kommuner.

Kreds 61: Næstved kommune.

Kreds 50 Sorø og Ringsted

Kreds 54 Slagelse

Kreds 68 Lolland og Guldborgsund

Medlemstal
Vi er 68 medlemmer.

Samarbejde med lærerkredsene
I lokalkredsene inviterer lærerkredsene til et par årlige møder med børnehaveklasselederne.
Lærerkredsrepræsentanterne deltager i vores årlige generalforsamling.
 

Medlemmer af kredsstyrelsen

Kontaktperson
Line Høy Willumsen

22 95 01 25
Line Høy Willumsen


Marlene Engelbrechtsen

c/o Morten Nalepa
Tlf. 28 30 84 31
Marlene Engelbrechtsen

Susanne Kold
Tlf. 61 26 78 20
Susanne Kold

 

Kasserer

Helle Hejlskov
Tlf. 55 77 38 18
Helle Hejlskov


Heidi Madelung
Tlf. 22 27 72 33 el. 55 99 29 58
Heidi Madelung

Annette Kristensen
Tlf. 30238029
Annette Kristensen