Aktiviteter for medlemmerne
Medlemmerne mødes ca. tre gange om året.
Kredsstyrelsen udsender et medlemsblad 2 gange årligt. Bladet indeholder indbydelser til kommende arrangementer, nyt fra bestyrelsen, referater fra møder, gode ideer og nyttige tips.

Kreds 5B: Storstrøm Nord dækker:
Kreds 60: Faxe og Vordingborg kommuner.
Kreds 61: Næstved kommune.

Medlemstal
Vi er 68 medlemmer.

Samarbejde med lærerkredsene
I lokalkredsene inviterer lærerkredsene til et par årlige møder med børnehaveklasselederne.
Lærerkredsrepræsentanterne deltager i vores årlige generalforsamling.
 

Medlemmer af kredsstyrelsen

Postmester
Line Høy Willumsen

Højmosen 13A
4684 Holmegaard
22 95 01 25
line845h@nsvg.dk

Kasserer
Marlene Engelbrechtsen
Østerled 8, Fensmark
4700 Næstved
Tlf. 28 30 84 31
marleneengelbrechtsen@hotmail.com

Susanne Kold
Fællesejevej 28
4700 Næstved
Tlf. 61 26 78 20
suskold@gmail.com

Helle Hejlskov
Daddelvaej 25
4700 Næstved
Tlf. 55 77 38 18
helle.hejlskov@skolekom.dk

Jette Søndergaard
Nr. Tvedvej 16
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 29 99
Jetteogbjarne@gmail.com

Heidi Madelung
Lindevej 2
4720 Præstø
Tlf. 22 27 72 33 el. 55 99 29 58
madelung@mail.dk