Kreds 5 består af flg. kommuner: Faxe, Vordingborg, Næstved, Sorø, Ringsted, Slagelse, Lolland, Guldborgsund.

Dagsorden til generalforsamling den 24/2 2022

 

Medlemmer af kredsstyrelsen

Kontaktperson
Line Høy Willumsen

Mail: Line Høy Willumsen

Marlene Engelbrecthsen
Mail: Marlene Engelbrechtsen

Susanne Kold
Mail: Susanne Kold

Kasserer

Helle Hejlskov
Mail: Helle Hejlskov


Heidi Madelung
Mail: Heidi Madelung

Angelica Larsen
Mail: Angelica Larsen