Kreds 5A
 

Referat fra generalforsamlingen 2017

Formandens beretning 2017


Medlemmer af kredsstyrelsen

Kontaktperson

 

Hanne Jensen
Kristinelundsvej 12
4200 Slagelse
Tlf. 58 50 04 60 / 22 45 74 66
hajensen@stofanet.dk
    
   
Kreds 5A, 5B og 5C er blevet sammenlagt. Hanne Jensen er kontaktperson for kreds 5A.
Har du lyst til at blive en del af Kredsstyrelsen er du velkommen til at kontakte Hanne Jensen.

Orientering
Hvis du ønsker en genvej til Kreds 5A
På Skolekom har vi oprettet en konference. Her kan du modtage invitationer til medlemsmøder, kurser, generalforsamling m.m
Kontakt Kredsstyrelsen hvis du vil oprettes som bruger.