Kreds 4 består af flg. kommuner: Roskilde, Lejre, Greve, Køge og Stevns, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg

Da der ikke er en kredsstyrelse er kreds 4 velkommen til at deltage i generalforsamlingerne i kreds 5 (se evt. på deres side).

Yderliger kontakt til 

Hovedstyrelsen der varetager opgaven.
bhklf@bhklf.dk