Generalforsamling i Kreds 4 (se opslag fra kreds 5 på Børnehaveklasseledergruppen)

Da der ikke er en kredsstyrelse er kreds 4 velkommen til at deltage i generalforsamlingerne i kreds 5 (se evt. på deres side)

 

 

 
Kreds 4 består af flg. kommuner: Roskilde, Lejre, Greve, Køge og Stevns, Solrød, Odsherred, Holbæk, Kalundborg

Vi er en ud af 16 kredse under Børnehaveklasseforeningen. Foruden at arbejde på at varetage Jeres interesse i Midtsjælland kreds 4 som bindeled til Børnehaveklasse-foreningen, afholder vi også medlemsmøder, hvor I/vi sammen med andre ligestillede drøfter emner af faglig karakter, udveksler ideer/erfaringer og får inspiration/viden via forskellige foredragsholdere til det videre arbejde i børnehaveklassen.
 

Der er ingen Kredsstyrelse pt.
Hovedstyrelsen varetager opgaven.
bhklf@bhklf.dk