Kreds 2 består af flg. kommuner: Vallensbæk, Glostrup, Hvidovre, Brøndby, Høje-Taastrup, Rødvre, Ishøj, Ballerup, Herlev, Albertslund

Varetager dine interesser i lokalområdet og er dit bindeled til Børnehaveklasseforeningens hovedstyrelse.

Målsætning
Vi arrangerer medlemsmøder og inspirationskurser, hvor du sammen med ligestillede kan drøfte faglige emner, udveksle erfaringer og hente eller give inspiration. Vi vil gerne skabe rammer for et sammenhold – i et job, hvor man godt kan være lidt ”alene”.

 

Generalforsamling 2023

Medlemmer af kredsstyrelsen

Kontaktperson 
Anna-Mette Frederiksen
Mail: Anna-Mette Frederiksen

Kasserer
Pia Nielsen

Mail: Pia Nielsen

Ann Siebenhaar
Mail: Ann Siebenhaar

Gitte Thygesen

Mail: Gitte Thygesen

 

 

Helle Verdier
Mail: Helle Verdier