Medlemmer af kredsstyrelsen

Formand/kontaktperson
Pernille Brandt

Stavehøl 2
3760 Gudhjem
Tlf. 22 83 25 52
Pernille.brandt@brk.dk

Sussie Lindgreen
Havnegade 17, 1
3770 Allinge
Tlf. 61 85 15 58
lindgren@post.tele.dk

Marianne Grøn Sørensen
Klingende 13
3700 Rønne
Tlf. 30 58 18 67
Mariannegroen@gmail.com
 

Suppleant
Narianne Sonne Hansen
Harbovej 126
3700 Rønne
Tlf. 28 14 99 27
pmsonne1@gmail.com

Revisor
Inge Rosengreen
Tlf. 56 48 14 17 / 21 92 08 14
inge.rosengreen@brk.dk

Revisorsuppleant
Jeanette Harup-Pelsen