Kreds 1A består af flg. kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

Københavns kommunes Børnehaveklasseforening, kreds 1A, har ca. 100 medlemmer.
Vi holder 2-3 medlemsmøder eller arrangementer om året.

Alle interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere oplysninger.

  • Samarbejde med Københavns Lærerforening (KLF).
  • Et årligt møde med KLFs bestyrelse.
  • KLFs bestyrelsesmedlemmer kommer gerne til BKFs medlemsmøder med oplæg, nyheder, forhandlingsresultater etc.
  • Løbende kontakt med KLFs konsulent Anne Lindegård.
  • Muligheder for at bruge KLFs hus til medlemsmøder m.m.

 

Generalforsamling 2023

Medlemmer af kredsstyrelsen

Formand/kontaktperson

Marianne Sørensen
Mail: Marianne Sørensen

Kasserer
Marianne Giannini

Mail: Marianne Giannini

Maria Kristensen
Mail: Maria Kristensen

Karina Remmer

Jane Krøyer
Mail: Jane Krøyer