Kreds 1A består af flg. kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

Københavns kommunes Børnehaveklasseforening, kreds 1A, har ca. 100 medlemmer.
Vi holder 2-3 medlemsmøder eller arrangementer om året.

Alle interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere oplysninger.

  • Samarbejde med Københavns Lærerforening (KLF).
  • Et årligt møde med KLFs bestyrelse.
  • KLFs bestyrelsesmedlemmer kommer gerne til BKFs medlemsmøder med oplæg, nyheder, forhandlingsresultater etc.
  • Løbende kontakt med KLFs konsulent Anne Lindegård.
  • Muligheder for at bruge KLFs hus til medlemsmøder m.m.

Generalforsamling 20/1 2020


Referat 26. august

 

Medlemmer af kredsstyrelsen

Kontaktperson og kasserer
Marianne Giannini

Tlf. 26 11 23 59
Marianne Giannini

Marianne Sørensen
Tlf. 51 74 95 40
Marianne Sørensen

Maria Kristensen
Tlf. 40 57 12 80
Maria Kristensen

Karina Remmer
Tlf. 27 29 69 10
Karina Remmer

Jane Krøyer
Tlf. 60 37 88 08
Jane Krøyer