Kreds 1A består af flg. kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

Københavns kommunes Børnehaveklasseforening, kreds 1A, har ca. 100 medlemmer.
Vi holder 3-4 medlemsmøder eller arrangementer om året.

Siden august 2001 har børnehave-, 1. 2. og 3. klasser haft 5 timer dagligt i Københavns Kommune . En børnehaveklasseleder i hver klasse er sikret fuldtidsbeskæftigelse. Alle timer læses på skolen, f.eks. som vikar, deltagelse i udvalgsarbejde eller kursus.

I Københavns Kommune har vi samtænkning med fritidshjemmene. Der er bevilliget 40 timer til samarbejdet til børnehaveklasseleder 1.

HUSK GENERALFORSAMLING 2017

Alle interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere oplysninger.

  • Samarbejde med Københavns Lærerforening (KLF).
  • Et årligt møde med KLFs bestyrelse.
  • KLFs bestyrelsesmedlemmer kommer gerne til BKFs medlemsmøder med oplæg, nyheder, forhandlingsresultater etc.
  • Løbende kontakt med KLFs konsulent Anne Lindegård.
  • Muligheder for at bruge KLFs hus til medlemsmøder m.m. 
     

Medlemmer af kredsstyrelsen

Kontaktperson
Marianne Giannini

Langelinieskolen
Guldbergs Plads 8 st.tv
2100 København Ø
Tlf. 26 11 23 59
mg.la@ci.kk.dk

Kasserer
Karen Schultz

Polensgade 38, 3. tv.
2300 København S
Tlf. 29 46 61 72
k.m.schultz53@gmail.com

Marianne Sørensen
Lergravsparkens Skole
Strandlodsvej 119
2300 København S
Tlf. 51 74 95 40
mfrost4@gmail.com

Maria Kristensen
Jernbanealle 74A.1th
2720 Vanløse
tlf. 40 57 12 80
http://maria73work@gmail.com

Karina Remmer
Oehlenschlægersgade 14, 2tv
1663 København V
Tlf. 27 29 69 10
Ruby.remmer@hotmail.com

Jane Krøyer
Stavnsbjerg Allé 7
2860 Søborg
Tlf. 60 37 88 08
Jane.kroyer@gmail.com