Kreds 1A består af flg. kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal

Københavns kommunes Børnehaveklasseforening, kreds 1A, har ca. 100 medlemmer.
Vi holder 2-3 medlemsmøder eller arrangementer om året.

Alle interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere oplysninger.

  • Samarbejde med Københavns Lærerforening (KLF).
  • Et årligt møde med KLFs bestyrelse.
  • KLFs bestyrelsesmedlemmer kommer gerne til BKFs medlemsmøder med oplæg, nyheder, forhandlingsresultater etc.
  • Løbende kontakt med KLFs konsulent Anne Lindegård.
  • Muligheder for at bruge KLFs hus til medlemsmøder m.m. 
     

Medlemmer af kredsstyrelsen

Kontaktperson og kasserer
Marianne Giannini

Langelinieskolen
Guldbergs Plads 8 st.tv
2100 København Ø
Tlf. 26 11 23 59
mg.la@ci.kk.dk


Karen Schultz
Polensgade 38, 3. tv.
2300 København S
Tlf. 29 46 61 72
k.m.schultz53@gmail.com

Marianne Sørensen
Lergravsparkens Skole
Strandlodsvej 119
2300 København S
Tlf. 51 74 95 40
mfrost4@gmail.com

Maria Kristensen
Jernbanealle 74A.1th
2720 Vanløse
tlf. 40 57 12 80
http://maria73work@gmail.com

Karina Remmer
Oehlenschlægersgade 14, 2tv
1663 København V
Tlf. 27 29 69 10
Ruby.remmer@hotmail.com

Jane Krøyer
Stavnsbjerg Allé 7
2860 Søborg
Tlf. 60 37 88 08
Jane.kroyer@gmail.com